Jak ubiegać się o odszkodowania komunikacyjne?

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym mają prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Ustawa o transporcie drogowym również przewiduje możliwość ustalenia odszkodowania za szkody nieumyślne, które w wyniku wypadku dotknęły kierowcę lub pieszego. Jak można ubiegać się o odszkodowanie z OC? Co warto wiedzieć na temat likwidacji szkód komunikacyjnych i jakie kroki podjąć bezpośrednio po zdarzeniu?

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie komunikacyjne np. w Lublinie to pieniądze, jakie otrzymuje poszkodowany sprawca wypadku drogowego w wyniku uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie komunikacyjne nie ma charakteru świadczenia emerytalnego czy rentowego. Należy pamiętać, że roszczenie z tytułu zasądzonego odszkodowania komunikacyjnego nie może być wniesione przed upływem 5 lat od dnia powstania efektu ubocznego. Wypadek drogowy jest to zdarzenie, które ma miejsce podczas sytuacji, w której uczestniczy więcej niż jeden pojazd. Jest to najbardziej powszechny sposób wypadku drogowego, ale nie tylko on może być przyczyną pozasądowego roszczenia odszkodowawczego.

Każdy kierowca powinien być świadom przebiegu ruchu wokół siebie, zarówno na drodze, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym, to winny może ponieść koszty leczenia lub związane z rehabilitacją. Rekompensata finansowa jest wypłacana w wysokości minimalnego limitu odniesienia do faktycznie poniesionych przez poszkodowanego kosztów, co ubezpieczony musi szczegółowo wykazać w postępowaniu odszkodowawczym. Rekompensata finansowa jest dostępna także w sytuacji, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegnie z miejsca zdarzenia. Skutki szkody osobowej pokrywane są z polisy OC sprawcy, która jest obowiązkowa dla każdego samochodu.

Otrzymanie odszkodowania

Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek kolizji i wypadku samochodowego jest często stosowanym instrumentem w celu odzyskiwania szkody. Oczywiście nie ulega kwestionowaniu, że odszkodowanie komunikacyjne w Lublinie i innych miastach w kraju może być wypłacane tylko w przypadku, kiedy sprawca ma obowiązkowe ubezpieczenie, a więc nie jest to taki rodzaj odszkodowania, który można ściągnąć, jeśli jest ono dostarczone przez różnego rodzaju instytucje finansowe np. takie jak oddziały banków. Za osobę odpowiedzialną za wypadek wskazuje się sprawcę, który doprowadził do wypadku lub spowodował go, lub miał możliwość uniknięcia tego. W przypadku biorącej odpowiedzialności sprawca musi też przyznać się do winy. Policja bada okoliczności i dowodów tuż po zdarzeniu, a na podstawie prawdopodobieństwa zostaje ustalone, kto jest odpowiedzialny.

 

Odszkodowanie komunikacyjne stanowi ochronę i pomoc dla poszkodowanego w przypadku wypadku drogowego. Dzięki czemu może w pełni zrekompensować cierpienie, jakie doświadczył oraz zrekompensować koszty leków, terapii leczniczej, rehabilitacji. Istotne jest również to, że ułatwia powrót do zdrowia. Warto więc skorzystać z odszkodowania komunikacyjnego w Lublinie i nie tylko, a wręcz powinno się o takie ubiegać.