Generalny wykonawca budowlany – za co odpowiada?

Generalny wykonawca budowlany to osoba odpowiedzialna za każdy etap prac związanych z budową lub rozbudową danej inwestycji. Wliczają się w to przede wszystkim przygotowanie projektu, produkcja różnego rodzaju konstrukcji oraz wszelkie prace wykończeniowe.

Jednak, jak się można domyślić, do obowiązków osoby na tak odpowiedzialnym stanowisku, jakim jest generalny wykonawca budowlany, można zaliczyć wiele innych zadań, które nie zawsze kojarzą się z tym zawodem. Wśród nich można wyróżnić montaż różnych elementów czy elewacji oraz wykonywanie kosztorysów pomagających w zaplanowaniu wszystkich wydatków i w sporządzeniu analizy finansowej budowanej inwestycji. Jak widać, usługi budowlane w Międzyzdrojach lub jakimkolwiek innym mieście nie mogą być świadczone bez obecności tego fachowca.

Wykonawca budowlany – na czym polega jego praca?

Zawód generalnego wykonawcy budowlanego polega na szeroko rozumianym wykonywaniu prac budowlanych, montażowych oraz realizacji zleceń inwestora, który zawiera z tym fachowcem umowę. Znajdują się w niej warunki i termin dotrzymania wszystkich zobowiązań zapisanych na papierze. Chcąc więc skorzystać z usług wykonawcy budowlanego, należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim punktom podpisywanego dokumentu, a także temu, co konkretna firma ma do zaoferowania swoim klientom w zakresie pomocy przed i podczas realizacji inwestycji.

Generalny wykonawca budowlany, Międzyzdroje – za co odpowiada?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, generalny wykonawca budowlany jest odpowiedzialny za każdy etap prac związanych z budową, jednak nie określa to pełnego zakresu jego obowiązków. Należy więc sprecyzować to, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku. Do jego kluczowych zadań zalicza się:

  • analizę dokumentacji inwestycji,
  • identyfikację ewentualnych komplikacji i błędów, jakie mogą zdarzyć się podczas realizacji inwestycji,
  • kontrolę całego procesu na etapie budowy,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • oddanie inwestorowi nieruchomości, w takim stanie, jaki został ustalony na etapie podpisywania umowy.

Usługi firm zajmujących się wykonawstwem budowlanym

Każda firma posiada inną ofertę wykonawstwa budowlanego. Wśród najczęściej wymienianych usług wyróżnia się:

  • opracowanie wstępnego projektu,
  • stworzenie kosztorysu,
  • wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi inwestora,
  • nadzór prac budowlanych i wykończeniowych, co zagwarantuje trwałość inwestycji oraz jej prawidłowe wykonanie.

Większość usług jest dostosowywana do wymagań i potrzeb poszczególnych klientów. Znalezienie odpowiedniego wykonawcy budowlanego nie stanowi prostego zadania, zwłaszcza że powinno się mieć na uwadze, iż jakość wykonywanych czynności będzie wpływała na przebieg prac, a w szczególności końcowy efekt inwestycji. Wykonawca budowlany powinien więc realizować projekt zgodnie z wymogami klienta, uwzględniać jego wszystkie uwagi oraz sugestie, opierać wykonywanie obowiązków na kwalifikacjach i doświadczeniu, a także wykorzystywać wszystkie potrzebne pomoce, w tym nowoczesną technologię. Oprócz tego wykonawca budowlany musi pozostawać w ciągłym kontakcie z klientem.