Kiedy należy skorzystać z usług geodety?

Zapewne każdy słyszał kiedyś o zawodzie geodety i ma pewne ogólnikowe wyobrażenie, czym on się zajmuje. Większość ludzi, słysząc to słowo, wyobraża sobie mężczyznę w odblaskowej kamizelce obsługującego niwelator na placu budowy. Warto jednak zaznajomić się z tematem, gdyż duża część w przyszłości zapewne skorzysta z usług świadczonych przez geodetę. 

Czym zajmuje się geodeta ?

 

Geodeta to osoba, która musi posiadać niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje. Są one dokładnie opisane w rozporządzaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia te mogą otrzymać osoby, które posiadają kierunkowe wykształcenie średnie lub wyższe, nie były oraz nie są karane, a także mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uprawnienia wydaje Główny Geodeta Kraju. Po ich otrzymaniu uzyskuje się pełne prawo do wykonania zawodu.

Osoba wykonująca zawód geodety zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w zakresie:

  • dokonywania pomiarów działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle (od domu jednorodzinnego po autostradę);
  • rozgraniczania i podziału nieruchomości wraz ze sporządzeniem dokumentacji z czynności do celów prawnych;
  • wykonywania map do celów projektowych;
  • sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
  • przygotowywania pomiarów i danych niezbędnych do sporządzania map;
  • geodezyjnego urządzenia terenów leśnych.

Jak więc widać, obszar geodezji jest bardzo różnorodny. Specjaliści mogą pracować w firmach budowlanych, geodezyjnych, urzędach czy prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kiedy należy skorzystać z usług geodety?

Z usług geodety w głównej mierze korzystają podmioty prawne – urzędy i firmy. Praca tego specjalisty jest niezbędna w budowie dróg, autostrad, budynków handlowych czy usługowych. Kiedy więc osoby fizyczne korzystają z usługi geodety?

Przede wszystkim podczas budowy domu. Geodeta jeszcze przed rozpoczęciem budowy przygotowuje mapę do celów projektowych. Na jej podstawie architekt może dokładnie rozplanować dom i zaprojektować wszystkie przyłącza. Następnym krokiem jest wytyczenie zabudowań na działce. Geodeta wykonuje pomiary, dzięki którym zaznacza obrysy fundamentów zabudowań. A po zakończeniu budowy zajmuje się geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą – nanosi na mapę wszystkie budynki i przyłącza, dzięki czemu możesz uzyskać zgodę urzędu na użytkowanie budynku.

Z usług geodety skorzystasz również, chcąc dokonać podziału działki. Specjalista na początku spotka się z Tobą w celu ustalenia Twoich oczekiwań względem podziału. Następnie dokonuje pomiarów i sporządza projekt nieruchomości, który kieruje do odpowiedniego urzędu. Geodeta może również dokonać połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą działek. Procedura jest bardzo podobna jak w przypadku podziału.

Pomoc geodezyjna okazuje się niezbędna, jeżeli chcesz ustalić granice działki. Bardzo często zdarza się sytuacja, w której nabywając lub dziedzicząc niezabudowaną nieruchomość, dane zawarte w dokumentacji znacznie różnią się od stanu faktycznego. Aby oszczędzić sobie problemów w przyszłości, warto ustalić granice działki. Wyznaczenie ich polega na odszukaniu i pokazaniu właścicielowi wszystkich punktów granicznych. Informacje o nich geodeta uzyskuje z zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa Powiatowego. Wyznaczenie granic będzie konieczne w przypadku chęci budowy ogrodzenia lub konfliktu z sąsiadem. Geodeta może również odtworzyć granice działki.

Jak więc widać, istnieje wiele sytuacji, w których skorzystanie z usług geodety jest konieczne. Dodatkowe sytuacje to dokonanie pomiaru powierzchni użytkowej lokali, uzupełnienie map geodezyjnych o nowe obiekty czy przekształcenie działki rolnej w budowlaną.

Jaki jest koszt zatrudnienia geodety?

 

Koszt zatrudnienia geodety to oczywiście sprawa indywidualna. Wiele zależy od tego, czy korzystasz z usług osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, czy pracownika firmy zewnętrznej. Koszty różnią się też w zależności od nakładu pracy geodety i wykonanych przez niego czynności. Warto też wspomnieć, że ceny usług różnią się w całej Polsce. Nie są to małe kwoty, lecz miej świadomość, że za pracą geodety stoi doświadczenie, wiele lat nauki oraz odpowiedzialność zawodowa. Oględziny działki przed rozpoczęciem prac to koszt od 500 do 1000 zł, wytyczenie granic budynku to wydatek rzędu 1300-1500 zł, a kwota za mapę do celów projektowych to około 1500-1700 zł. Jeśli chodzi o ustalenie granic działki, koszt wynosi 1200-1600 zł.

Jak widać, koszty nie należą do najniższych, jednak praca geodety jest niezbędna i nie ma sposobu, aby ich uniknąć. Warto mieć świadomość, że profesjonalna obsługa specjalisty pozwoli na szybkie załatwienie sprawy.