Jak działają kredyty konsolidacyjne?

Posiadanie kilku zobowiązań finansowych w jednym czasie może okazać się bardzo problematyczne, przede wszystkim pod kątem ich terminowej spłaty. Nie jest tajemnicą, że raty kredytu czy pożyczek są bardzo obciążające dla domowego czy firmowego budżetu. Z pomocą przychodzi kredyt konsolidacyjny. Czym dokładnie się charakteryzuje oraz na jakich warunkach można go uzyskać?

Wiele zobowiązań w jednym

Warunkiem zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jest posiadanie przynajmniej dwóch zobowiązań o charakterze kredytowym w tym samym czasie. Zadaniem konsolidacji jest bowiem ujednolicenie terminów spłaty zobowiązań, a także ich oprocentowania. Zamiast kilku rat można płacić jedną, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Co więcej, ujednolicona rata kredytu będzie o wiele niższa niż w przypadku spłacania każdej z osobna, co pozwoli w znacznym stopniu odciążyć domowy budżet. Kredytu konsolidacyjnego udzielają banki na wniosek osoby zainteresowanej. Złożenie wniosku kredytowego nie przesądza jeszcze o jego przyznaniu.

Potencjalny kredytobiorca musi wykazać się zdolnością kredytową, która jest oceniana przez bank bardzo surowo. Banki biorą pod uwagę przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów kredytobiorcy oraz ich źródło. Ważny jest również wiek osoby ubiegającej się o kredyt konsolidacyjny, jej stan cywilny oraz liczba osób na utrzymaniu. Zasadniczo kredytobiorca powinien sumiennie spłacać swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe. Ocena zdolności kredytowej odbywa się według podobnych kryteriów co w przypadku kredytu gotówkowego czy hipotecznego. W dzisiejszych czasach bardzo wiele formalności można załatwić bez wychodzenia w domu, wypełniając wniosek o przyznanie kredytu na stronie internetowej banku. Niestety, osobista wizyta w placówce i tak będzie konieczna, chociażby celem podpisania umowy kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny – dlaczego warto?

Na kredyt konsolidacyjny decydują się zazwyczaj osoby, którym trudno spłacać kilka zobowiązań w tym samym czasie. Może to wynikać z kwestii finansowych – kredytobiorcy zwyczajnie nie stać na to, aby regulować wszystkie swoje zobowiązania terminowo. Niemniej jednak ci, którzy posiadają dwa lub trzy zobowiązania, mogą z roztargnienia zapomnieć o spłacie jakiejś raty. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe zazwyczaj nie pozostają obojętne nawet na kilkudniową zwłokę. Tymczasem kredyt konsolidacyjny pozwala zmniejszyć liczbę miesięcznych rat do jednej – niższej. Co więcej, w niektórych przypadkach istnieje możliwość pożyczenia dodatkowej kwoty pieniędzy. Jest to korzystne zwłaszcza dla osób, które nie chcą zaciągać kolejnego, osobnego kredytu lub pożyczki. Suma, jaka zostanie dodatkowo pożyczona, będzie włączona do wysokości kwoty, którą należy spłacić na rzecz banku udzielającego kredytu konsolidacyjnego. Każdy, kto chciałby nieco odciążyć swój portfel, powinien rozważyć zaciągnięcie tego rodzaju kredytu. Należy przy tym mieć świadomość, że w dalszym ciągu będzie trzeba spłacać wszystkie swoje zobowiązania, jednak na nieco innych warunkach – kredyt konsolidacyjny nie oznacza anulowania jakiegokolwiek zapożyczenia.

Kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu konsolidacyjnego przy braku zdolności kredytowej? Na ogół nie istnieje taka możliwość. Instytucje, które oferują kredyty konsolidacyjne bez badania zdolności kredytowej, nie są bankami, a firmami pożyczkowymi. Z tego też powodu nie udzielają one kredytów, a jedynie pożyczki konsolidacyjne. Kredytów, zgodnie z polskim prawem, mogą udzielać jedynie banki. Niemniej jednak potencjalny kredytobiorca nie musi wykazywać się tak dużą zdolnością kredytową, jaką musiałby okazać w przypadku kredytu gotówkowego. Wszystko dlatego, że banki nie biorą pod uwagę rat spłacanych kredytów oraz pożyczek, które mają wejść w zakres konsolidacji, a zatem zdolność kredytowa tej samej osoby może być duża w przypadku kredytu konsolidacyjnego, a niemalże zerowa w przypadku zwykłego kredytu. Odmowa przyznania kredytu obrotowego nie przekreśla więc szansy na otrzymanie kredytu konsolidacyjnego.