Jak sprawdzić jakość stali?

Stal jest jednym z najważniejszych materiałów na świecie. Metal ten produkowany jest głównie z żelaza z dodatkiem węgla i wielu innych pierwiastków. Stal aisi 304 jest wytrzymała, a do jej produkcji zużywa się niewielką ilość energii, można ją również projektować w różnych formach. Produkty gospodarstwa domowego, takie jak lodówki, telewizory, piekarniki i zlewozmywaki mogą być wykonane ze stali, a sztućce ze stali nierdzewnej. Jest to również metal wykorzystywany do produkcji wyrobów przemysłowych, takich jak pojazdy i maszyny rolnicze.

Dlaczego kontrola jakości stali jest ważna?

Stal wysokiej jakości jest niezbędna, aby uniknąć awarii konstrukcji stalowej. Problemy, które mogą pojawić się podczas produkcji, mogą skutkować osłabieniem, zwłaszcza gdy powierzchnia jest zaginana lub formowana. Inspekcja jest integralną częścią kontroli jakości; jej celem jest sprawdzenie, czy spełnione są wymagania i normy. Sprawdzenie procesów, procedur i materiałów wymaganych do produkcji konstrukcji stalowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ trwałość może być znacznie obniżona, jeśli nie są one w pełni przestrzegane.

Skorzystanie z usług firmy kontrolnej będącej stroną trzecią jest niezbędnym krokiem, aby sprawdzić jakość stali. Jeśli problemy nie zostaną natychmiast usunięte, może to skrócić oczekiwany czas, w którym konieczna będzie pierwsza konserwacja materiału. Aby określić różne właściwości fizyczne i mechaniczne gotowego wyrobu, należy przeprowadzić różne testy.

Jak sprawdzić jakość stali?

Istnieje szereg testów pozwalających określić wytrzymałość i jakość stali. Poniżej opisano niektóre z metod kontroli jakości tego materiału.

  • Badania metalurgiczne- testy metalurgiczne służą do określania jakości stali poprzez analizę mikrostruktury próbki pod mikroskopem. Fragment próbki jest najpierw polerowany, a następnie badany.
  • Twardość- twardość nie jest istotną właściwością materiału, ale jest związana z elastycznością i plastycznością. Badanie wartości twardości pomaga w porównaniu materiałów lub obróbki. Testy te są zazwyczaj wykonywane poprzez uderzenie próbki, która spoczywa na sztywnej platformie pod statycznym obciążeniem.
  • Naprężenie -próba rozciągania przebiega przy stałym obciążeniu i stałej temperaturze. Wytrzymałość materiału jest badana w celu zapewnienia zdolności do wytrzymania sił zewnętrznych bez pękania.
  • Plastyczność- plastyczność materiału jest określana przez ilość odkształceń, które są możliwe do momentu pęknięcia. Można to określić, mierząc powierzchnię próbki, która została poddana próbie zniszczenia.
  • Ściskanie- próba ściskania wykonywana jest na małych cylindrach, blokach lub taśmach w celu określenia zdolności materiału do ulegania dużym odkształceniom plastycznym. Próbki umieszczane są pomiędzy płytami dociskowymi i ściskane.
  • Próba udarności- próba udarności stosowana jest w celu określenia zachowania się materiałów poddawanych obciążeniom o dużej prędkości, zazwyczaj zginaniu, rozciąganiu lub skręcaniu. Wahadło o stałej masie uniesione na standardową wysokość uderza w próbkę, a masa wahadła pomnożona przez różnicę wysokości pozwala określić ilość energii pochłoniętej przez próbkę.
  • Ścieranie- odporność na ścieranie jest badaniem złożonym i zazwyczaj stosowanym w odniesieniu do określonego wyposażenia zaprojektowanego w celu symulacji rzeczywistych warunków pracy. Różne rodzaje testów środowiskowych są przeprowadzane w celu sprawdzenia, jak materiał reaguje na rzeczywiste warunki.
  • Korozja -testy korozyjne polegają na zniszczeniu materiału w wyniku chemicznej, elektrochemicznej lub metalurgicznej interakcji pomiędzy środowiskiem a materiałem. Wykonuje się różne rodzaje prób środowiskowych w celu symulacji rzeczywistych warunków użytkowania.
  • Radiografia- radiografia metali polega na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego i promieni elektromagnetycznych o krótkiej długości fali, które są w stanie przejść przez duże grubości metalu i są zwykle używane do testowania odlewów i połączeń spawanych na obecność defektów.
  • Ultradźwięki- badania ultradźwiękowe wykorzystują fale dźwiękowe powyżej zakresu słyszalnego. To  badanie wykorzystuje elektronicznie wytwarzane fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do penetracji metali i innych materiałów. Stosuje się je do wykrywania i lokalizacji takich wad jak: pęknięcia wewnętrzne.