Jak wdrożyć ISO 14001?

Chcąc wyróżnić się spośród innych firm, należy zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów i usług, poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki audytujące. Jaki system zarządzania będzie właściwy? Którą jednostkę certyfikującą wybrać? Jak się do tego przygotować? Poniżej znajdziecie kilka podstawowych informacji, które pomogą odpowiedzieć na te i inne pytania.

ISO, BRC a może IFS?

Te tajemniczo-brzmiące skróty to nic innego jak zbiór międzynarodowych norm i wymagań z zakresu systemów zarządzania w organizacji. Zbiór norm ISO został opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. ISO posiada szerokie spektrum standardów, od zarządzania jakością poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy aż po normy dotyczące zarządzania ryzykiem. BRC jest to międzynarodowy znak jakości i bezpieczeństwa produktu. IFS natomiast jest ściśle związany z bezpieczeństwem żywności. To, który system jest zbieżny z profilem firmy, w dużej mierze wyznaczają klienci, gdyż to oni wskazują która norma jest w zakresie ich wymagań.

Uniwersalny system dla każdej firmy

Niezależnie od wielkości i profilu firmy uzyskanie certyfikatu ISO 14001 jest podstawą działania organizacji. Troska o środowisko naturalne dotyczy wszystkich właścicieli firm, producentów i dostawców. Wdrożenie ISO 14001 daje gwarancję, że zakład kontroluje oraz przede wszystkim minimalizuje swój negatywny wpływ na naturę. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 przedstawia firmę w „ekoświetle” czyli jako organizację odpowiedzialną środowiskowo i w pełni świadomą, jak prawidłowo dbać o naszą planetę.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Przede wszystkim należy wybrać jednostkę certyfikującą. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Głównym kryterium jest posiadanie akredytacji wydanej przez jednostkę akredytującą. Na rynku obecnie jest wiele instytucji audytujących, zarówno w Polce, jak i za granicą. Różnią się od siebie głównie zakresem certyfikacji, czasem oczekiwania na audyt oraz oczywiście ceną. Ważnym atutem są rekomendacje wystawiane przez klientów dające świadectwo profesjonalnego podejściu i dużego doświadczenia. Kompleksowe wdrożenie ISO 14001 należy zacząć od audytu wstępnego. Po zawarciu umowy jednostka przydziela opiekuna, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie audytów: wstępnego, certyfikującego oraz kontrolnego. Następnie – co jest fundamentalnym wymaganiem tej normy, należy ją legalnie zakupić – koszt to kilkaset złotych za jedną wersję językową. Dalsze etapy zależą od tego, jak funkcjonuje firma, które regulacje prawne mają zastosowanie oraz jak wpływa na środowisko naturalne.

Można tu wymienić przede wszystkim emisje do środowiska (gazy, pyły, ścieki, hałas) oraz produkcje i zużycie odpadów, w tym tych niebezpiecznych. W normie wypunktowano wszystkie wymagania, jakie należy spełnić, aby pomyślnie przejść certyfikacje. Audytor szczegółowo opisze ewentualne niezgodności, obserwacje i możliwości doskonalenia zaobserwowane na audycie wstępnym i wyznaczy ramy czasowe na ich poprawę. Podczas audytu certyfikującego oceni, dokumentację, zaangażowanie kierownictwa oraz zweryfikuje wyznaczone cele środowiskowe. Pomyślne przejście audytu certyfikującego i wdrożenie działań naprawczych w wyznaczonym czasie skutkuje wydaniem certyfikatu.

Co po wdrożeniu ISO 14001?

Audytor zgodnie z wymaganiami normy ma obowiązek nie rzadziej niż co dwanaście miesięcy pojawić się na audycie kontrolnym. Sprawdza wówczas wdrożone działania naprawcze (jeśli zostały wyznaczone) oraz wykonanie założonych celów. Ponowna certyfikacja jest konieczna po upływie 3 lat.

Posiadanie certyfikatu ISO daje gwarancje spełnienia wyśrubowanych wymagań określonych w normie. Korzyści płynące z wdrożenie ISO 14001 to przede wszystkim posiadanie znaku jakości rozpoznawanego w większości krajów. Dzięki niemu możemy udowodnić klientom nasze pełne zaangażowanie w troskę o środowisko naturalne.